DEMOKRATİK – KATILIMCI TABAN İNİSİYATİFİ İÇİN ÖN SEÇİM

Ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyan kritik bir seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu dönenim temel belirleyici unsuru, CHP’nin ortaya koyacağı mücadele azmi ve elde edeceği başarı düzeyi olacaktır.

İYİ DİLEK VE TEMENNİLERİN ÖTESİNE GEÇMEK ZORUNDAYIZ

Bu nedenle kendi yakın döneminin deneyimleri ışığında tepeden tırnağa tüm örgüt birimlerinin özverili, uyumlu ve heyecanlı bir şekilde çalışması zorunluluktur.

Etkili ve sonuç alıcı bir seçim çalışmasını omuzlayacak olan örgüt emekçilerinin kendisi olacaktır. Önemli olan örgütü en üst düzeyde harekete geçirebilmektir. Bunun için her türlü araç, yöntem ve biçimi kullanmak zorundayız.

ÖN SEÇİM KAÇINILMAZDIR

CHP’ yi bu sürece hazırlamak, aynı zaman da harekete geçirebilmek için ön seçim kaçınılmazdır.

CHP’li üyelerin tanıdığı, inandığı, saygı duyduğu, sağlam, dinamik ve birikimli adayların önünün açılması için ön seçim kaçınılmazdır.

Partimizin tüm yönetim birimlerinin halkın ve sokağın sorun ve beklentilerinden uzaklaşıp kopmaması için ön seçim kaçınılmazdır.

CHP yönetimi ve örgüt tabanını arasında ki sağlıklı iletişim ve güvenin sağlanabilmesi için ön seçim kaçınılmazdır.

Onlarsız başarının ve iktidarın mümkün olamayacağı kadınlarımızın siyasal mücadeleye aktif katılımını sağlamak için ön seçim kaçınılmazdır.

Büyük bir dinamizme sahip ve bizi geleceğe taşıyacak gençlerimizin önünün açılması için ön seçim kaçınılmadır.

İçinde yaşadığı toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarına duyarlı; taze, diri ve yeni güçlerle partinin beslenme kanallarını sürekli açık tutmak için ön seçim kaçınılmazdır.

Bireysel beklentilerin yerine halkın taleplerini dikkate alan, siyasal kimlik sahibi adaylarla geniş yığınlara güven verip onların oy ve desteğini alabilmek için ön seçim kaçınılmazdır.

İSTİYORUZ…

Demokratik-çoğulcu taban inisiyatifi için tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşecek bir ön seçim istiyoruz.

Bağımsız, demokratik, aydınlık bir Türkiye için ön seçim istiyoruz.

Bu amaçla; mevcut tablo altında ezilmek bir yana onu tüm gerçekliği içerisinde, yüreklilikle kavramak ve sorumluluklarımıza her zamankinden daha büyük bir enerjiyle sarılarak çıkış yolu hazırlama misyonuyla hareket edeceğiz.

Amacımız günü kurtarmak değil , geleceği kazanmaktır.
Av. İlkay Orhan

 
CHP’nin iktidar yolunu açacak ve demokratik katılımcı yöntem olan ön seçimdir düşüncesiyle harekete geçen Av. İlkay Orhan kadınların siyasette daha etkin katılımı için görüşlerini açıklamayı farklı ilçelerde yapacağı toplantılarla sürdürecek…