Toplumu değerleri ve farklılıkları temelinde birleştirebilecek tek parti CHP’dir. Gençlik 7 Haziran Genel Seçimine geniş katılımı sağlamalıdır.

Gençlik, özellikle üniversiteli öğrenci gençlik Türkiye’nin siyasal tarihinde çok özel bir yere sahiptir. İnsanlığın evrensel özlemi eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en ileri taşıyıcısı hep gençlik olmuştur.

Gençlik toplumun en diri ve en bilinçli güçlerini içinde taşır. Politik kitlesel mücadelede ki devrimci dinamizmi ve önderlik rolü gençlik hareketini ezmeye dönük saldırıların nedeni olmuştur.

Özellikle 12 Eylül faşist darbesi ile başlayan 35 yıllık sürede gençlik özel bir hedef haline getirilmiştir. Eğitimde özelleştirme, harçlar, idari baskılar, soruşturmalar, YÖK kıskacı ve dinci-gerici faşist kadrolaşma, köşe dönmeci liberal ideoloji v.b. Her türlü yol, yöntem ve ideoloji kullanılarak gençlik ilerici-devrimci düşünce ve eylemden uzak tutulmaya çalışılmıştır.

Ağırlaşan sömürü, uygulanmakta olan sosyal yıkım programları, güçlendirilen baskı ve terör aygıtları, sosyal ve insani değerlerin yıkımı ve kültürel dejenerasyon tüm bunlar geniş gençlik katmanlarını bugün ezmekte geleceklerini karartmaktadır.

Gençliğin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve akademik sorunları bugün her zamankinden daha ağır ve bunaltıcı bir hal almıştır. Gelecek belirsizliği bugün geniş öğrenci gençlik yığınlarını her zamankinden daha fazla ezmekte, huzursuz etmekte ve umutsuzluğa düşürmektedir.

AKP iktidarı yıkılmalıdır

Bugün Türkiye yalnızca kritik bir genel seçime hazırlanmıyor, aynı zamanda kritik bir tarihsel dönemden geçiyor. AKP üzerinden yürütülen ve AKP’yi aşan uluslararası bir plan uygulanıyor.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde devlet olarak taşıdığı ciddiyet, konum ve güven saldırıların asıl hedefi durumunda. İçerideki ekonomik, sosyal ve kültürel saldırılar, temel bir politika olarak ısrarla işlenen etnik, mezhepsel, dinsel ayrımcılık bu amacın bir boyutu.

Hedeflenen yurttaşlık bağının zayıflatılması, demokratik laik hukuk devleti geleneğinin yıpratılmasıdır. Var olduğu kadarını da ortadan kaldırmaktır. Sosyal devlet ve sosyal barışın sonunu getirmektir. Kurtuluş savaşıyla başarılan ve anlam bulan Cumhuriyet rejimini yıkmaktır.

Bir diğer boyutu ise emperyalist bağımlılıktır, sömürgeciliktir ve savaş kışkırtıcılığıdır. ABD emperyalizmi eliyle emperyalist saldırganlığın kapsamı ve şiddetini, on yıllardır süregelen ağır ve acılı sonuçlarını zaten yaşıyoruz.

Öğrenci gençlik toplumun çok geniş bir yarı aydın kitlesidir. Dünyada, bölgede ve ülkede olup bitenlere duyarsız olması mümkün değildir. Gençlik toplumsal muhalefetin önemli bir parçası olarak kendini yeniden ortaya koyacaktır. Bunu olanaklı kılacak nesnel zemin, bugün geçmişe göre çok daha genişlemiş ve olgunlaşmış durumdadır.

Nitekim toplumun tüm hak arayan ve direnen kesimlerini hedef alan sistematik devlet baskısı ve terörüne karşı patlayan Gezi Direnişin de gençlik önemli bir yer tutmuştur.

Toplumu nefessiz bırakan AKP iktidarı tarihin çöplüğüne gönderilmeyi çoktan hak etti. Türkiye AKP’den kurtulmak zorundadır. AKP iktidarını yıkabilecek tek parti CHP’dir. Cumhuriyeti ve kazanımlarını korumaya ve geliştirmeye aday tek parti CHP’dir. Toplumu değerleri ve farklılıkları temelinde birleştirebilecek tek parti CHP’dir.

Gençlik 7 Haziran Genel Seçimine geniş katılımı sağlamalıdır. Bu süreçte aktif yer almak için her türlü imkan ve olanağı kullanmalıdır.

Özgürlük ve demokrasiyi geliştirecek, gençliğin sorunlarına çözüm üretebilecek tek parti CHP’dir.

Gençlik geleceğine ve ülkesine sahip çıkmalıdır.

Av. İlkay Orhan
CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı