CHP’nin İstanbul 1.bölge milletvekili adayı Av. İlkay Orhan yaptığı açıklamada; İç Güvenlik Paketiyle yasalaşan aslında baskıcı ve faşist bir rejim olmuştur’ dedi…

 İç Güvenlik Paketiyle yasalaşan aslında baskıcı ve faşist bir rejim olmuştur. Bu paketle anayasa açıkça askıya alınmıştır. Yargı yetkisi bütünüyle idareye devredilmektedir. Bireyler yargı güvencesinden yoksun hale getirilerek kişi hak ve özgürlükleri yok edilmektedir. Hukuk devletinde yasalar objektif birtakım ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenir. Oysa, AKP iktidarı döneminde bütünüyle devleti koruyan siyasi iktidarın ihtiyaçlarına göre şekillenen bir hukuk sistemi oluşturuldu. 17-25 Aralık’ın hemen sonrasında iktidara yakınlığıyla bilinen, onların isteği doğrultusunda kararlar veren hakimlerin atanması, kaldırılan özel görevli mahkemelerin yerine özel görevli hakimlerin oluşturulması hukuk düzeniyle nasıl oynandığının açık birer kanıtlarıdır.
Hukuk devletinde savcı kararı olmadan polis insanları gözaltına alamaz, üzerini, evini, işyerini arayamaz, telefonlarını dinleyemez. Polis İç Güvenlik Yasa Paketiyle savcı ve hakim yerine konulmaktadır. Polis savcı ve hakim kararı olmadan kişileri keyfi bir şekilde 48 saat süreyle gözaltında tutulabilecek, bu süre içinde avukatıyla görüşmesine izin verilmeyecektir. Her türlü toplantı ve gösteri terör eylemi sayılacak, katılanlar fişlenecektir. Polisin silah kullanma yetkisinin genişletilmesi kişilerin yaşam hakkını ciddi bir biçimde tehdit altına sokacaktır.

Tüm bu düzenlemelerle polisin sınırsız-denetimsiz bir güç haline gelmesi sağlanmaktadır. Hak ve özgürlükleri yok etmenin zemini hazırlanmaktadır. Bu durum sonuçlarını kestiremeyeceğimiz büyüklükte gerginliklerin tetikleyicisi olacaktır.

Bu haliyle İç Güvenlik Yasa Paketi sıradan bir yasa değişikliği değildir. Düzenlemelerin demokratik hukuk devletiyle alakası yoktur. Hukukun genel ilkelerine, anayasaya bütünüyle aykırıdır.

AKP iktidarı kişi hak ve özgürlüklerini yok etmede, hukuku bütünüyle ortadan kaldırmada ısrarcı davrandığı taktirde doğabilecek her türlü sonucun tek sorumlusudur.

Av. İlkay Orhan

CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı