Türkiye AKP iktidarı eliyle hızla karanlığa ve kaosa sürükleniyor. Bundan en çok biz kadınlar ve bin bir emek ve zorlukla yetiştirmeye çalıştığımız çocuklarımız etkilenecektir.

Türkiye AKP iktidarı eliyle hızla karanlığa ve kaosa sürükleniyor. Bundan en çok biz kadınlar ve bin bir emek ve zorlukla yetiştirmeye çalıştığımız çocuklarımız etkilenecektir.

Türkiye’de kadınların üçte bire yakını okuma yazma bilmiyor. Bunun sebebi eğitim sistemi, geleneksel değerler ve dinsel gericiliğin etkisidir.

Çalışmayan eve hapsolmuş, evin ve çocuk bakımının tüketen yükleri içerisinde boğulmuş kadınlar azımsanmayacak oranda. Eğitimsiz sosyal yaşamın dışına itilmiş bu kadınların pembe diziler ve içi boş tv programlarıyla beyinleri uyuşturuluyor. Emeğiyle çalışma yaşamına dahil olanlar, fırsat eşitliği ve ücretlendirme yönüyle erkeklere kıyasla ikinci sınıf insan olma konumundan kurtulamıyor.

Kadınlar yalnızca emeğiyle değil aynı zamanda cinsel kimliğinden dolayı da eziliyor. Bu çifte sömürü, mülkiyeti elinde bulunduran erkeğin iktidarına ve erkek egemen sistemin varlığına dayanır. Kadının ikinci sınıf insan olarak görülmesi toplumsal yaşamın her alanında kendisini gösteriyor. Kadını cinsel meta olarak gören gerici anlayış, yaşamın her alanında cinsel taciz, tecavüz, şiddet ve cinayetlerinde sorumlusudur.

Dinci gerici AKP iktidarı elimizde kalan haklarımızı da almaya bizi eğitimsiz ve cahil bırakarak, eve hapsedilmiş, ev içi köleler yapmaya çalışıyor. AKP iktidarı, var olan haklarımızın temelini oluşturan Cumhuriyet’e, laik demokratik hukuk devletine saldırıyor. Bireysel hak ve özgürlüklerimizi yok etmeye çalışıyor. Eğitim, sağlık, barınma ve beslenme her türlü sosyal güvenceden yoksun ve sınırsız sömürüye açık diz çökmüş bir halk istiyor. Etnik, dinsel, mezhepsel ve cinsel her türlü ayırımcılık, bu ülkede birikmiş ve çözüme kavuşturulamayan ne varsa her şeyi kullanarak, ötekileştirmek, bölmek ve birbirine düşürmek yoluyla ülkeyi kaosa sürüklüyor.

Bizi bir arada tutan toplumsal, sosyal, kültürel değerlerimize saldırarak Türkiye’yi ortaçağ karanlığına, gericilik bataklığına çekiyor. Uzak değil yanı başımızda komşu ülkelerde kadın ve çocuklara yapılan zulüm ve insanlık dışı uygulamalar her şeyiyle gözler önünde. Savaş ve çatışmalardan kaçan kadın ve çocukların açlıktan, hastalıktan kıvrandıklarını, katledildiklerini içimiz sızlayarak izliyoruz. Bunlardan kurtulabilen kimi kadın, çocuk ve genç kızların pazardaki hayvanlar gibi satıldıklarını okuyoruz. Bu çağda insanlık adına utanç verici.

İyi düşünelim çalınan, karartılan bizim ve çocuklarımızın geleceği. Susmak, seyirci kalmak ölüm demektir.
Bugün her zamankinden daha fazla örgütlenme ve mücadele etme zamanıdır. Bulunduğumuz her yerde; sokakta, mahallede, derneklerde, vakıflarda, işyerlerinde, sendikalarda, meslek odalarında, okul aile birliklerinde, kültürel kurumlar ve siyasi partilerde, emekten ve özgürlükten yana her türlü sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışma, sorumluluk alma ve öne çıkma zamanıdır.

Şiarımız; daha fazla özgürlük ve demokrasi, insanca yaşama hakkı ve evrensel insanlığın bütün değerleri.
Bitip tükenmek bilmeyen ezilmişliğimizden aldığımız güçle çok şey başarabiliriz.
Asla unutulmaması ve göz ardı edilmemesi gereken bir gerçeklik var ki oda; gelecekte bize ve çocuklarımıza ne olacağı, bu günden ne yaptığımıza sıkı sıkıya bağlıdır.