AKP’yi Türkiye’nin ”kaderi” olmaktan çıkaracak olan bu seçimde kullanacağımız oylarımızdır.

Türkiye özgürlükler ve demokrasi açısından bir dönemecin eşiğindedir.

AKP iktidarda olduğu dönem boyunca laik, demokratik, hukuk devleti yapısını işlemez hale getirmiştir.

Ülkenin birikmiş öz kaynaklarının yağmalanmasında ve emek sömürüsünde bütün sağ iktidarları geride bırakmıştır.

Ekonomi çökertilmiştir. Üreten bir ülke olmaktan çıkılmış, her şeyiyle tüketen bir toplum olma yolunda büyük bir yol alınmıştır. İşçiler emekçiler ağır baskı ve sömürü koşullarına tabi tutularak hakları hiçe sayılmıştır.

4+4+4’le birlikte dinci-gerici eğitim sistemine geçilerek okullar imam-hatipleştirilmiştir. Üniversitelerin özerkliği kaldırılmıştır. Gençlik işsiz ve gelecek güvencesinden yoksundur.

Yargı siyasallaştırılarak iktidarın baskıcı uygulamalarının yaşama geçirilmesine hizmet edecek bir hukuk sistemi oluşturulmuştur. Hukuk devleti ayaklar altına alınmıştır. Artık yasalar siyasi iktidarı korumak ve karşıtlarını cezalandırmak için çıkartılmaktadır. İç güvenlik yasası bunun en son örneğidir.

Yaşama hakkı yok sayılarak temel insan hakları gasp edilmektedir. Anayasa mahkemesinin imam nikahını onaylayan kararı kadınlar ve çocuklar açısından temel bir insan hakkı ihlalidir. Bu kararla birlikte Cumhuriyetin en önemli kazanımı kadın erkek eşitliği yok hükmündedir. Çok yakında kadınlarımız tek başına sokağa çıkamaz hale getirilecektir.

AKP, iktidarını koşulsuz sürdürebilmek için bireylerin örgütlenme hakkı ve ifade özgürlüğünü gasp etmiştir. AKP’yi eleştiren medyaya cezalar yağmaktadır. Gazeteciler, yazarlar bizzat hedef gösterilmekte ömür boyu hapisle yargılanmaktadırlar.

Toplumda sevgi ve hoşgörünün yerini kin ve nefret almıştır. Türkiye halkları kışkırtılarak birbirleriyle savaşa sürüklenmek istenmektedir.

Aynı düşmanlık tarım ve hayvancılık, mera ve orman alanları, yeraltı kaynakları, kentsel yaşam alanlarının rant uğruna yağmalanmasını da içermektedir.

AKP iktidarı döneminde Türkiye emperyalizmin savaş üssü yapılmıştır. Ortadoğu halklarına karşı insanlık suçu işlenen bir coğrafya haline getirilmiştir.

Bütün bu olup bitene ortak olmamak için bu seçimde bir tercih yapmak zorundayız.

Türkiye gerici-faşist AKP iktidarına mahkum değildir.

AKP’yi Türkiye’nin “kaderi” olmaktan çıkaracak olan bu seçimde kullanacağımız oylarımızdır.

2015 Genel Seçimine 24 saat kala kararsız olmak sonunda bizi ortaçağ karanlığına geri götürecektir.

Kararsız kalmak Cumhuriyet’i ve tüm kazanımları kaybetmek demektir.

Aydınlık bir gelecek için

Eşit, özgür, yaşanabilir bir Türkiye için

Kuruluşun ve kurtuluşun partisi

CHP’ye oy verelim.

Av. İlkay Orhan
CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı