Sevgili yoldaşlarım;

Cumhuriyetin yeniden inşası ve tüm kazanımlarının geri alınması görev ve sorumluluğu ile yüz yüzeyiz. Toplumu nefessiz bırakan AKP iktidarından Türkiye kurtulmak zorundadır. Bu anlamda bu mücadeleyi verebilecek tek parti kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP’dir.

Hukukun üstünlüğü ve laikliği koruyabilecek, özgürlükler ve demokrasiyi geliştirebilecek tek parti CHP’dir. İnsanca yaşama ve çalışma koşullarını sağlayacak, toplumu değerleri ve farklılıkları temelinde birleştirebilecek tek parti CHP’dir.

Türkiye etkin, aktif ve misyonunun hakkını veren bir CHP’den ve CHP iktidarından yoksunluğun bedelini çok ağır ödüyor. Ülkemizin AKP karanlığından aydınlığa kavuşması; ancak gücünü iradesinden, ilkelerinden ve haklılığından alan örgütümüz ve bununla bütünleşmiş güçlü bir önderlik sayesinde mümkün olacaktır.

Güçlü önderlik; içinden geçilen süreci iyi okuyan, gerekli ilkesel tutum, politik ve örgütsel duruş sergilemeyi başarmak demektir. Böylelikle ancak toplumsal muhalefete etkili bir müdahale başarılabilir. Güçlü önderlik; bilgili, birikimli, deneyimli, saygın, gücünü ve otoritesini yalnızca politik ve örgütsel yeteneklerinden alan kadrolarla sağlanabilir. Demokrasi bilinci ve inancını kendi içinde ve ilişkilerinde yaşatarak, yetenekleri ve iş bölümü temelinde uyumlu ve üretken kadroların varlığı güçlü bir önderliğin güvencesidir.

  1. Olağan Kurultayımız bu anlamda CHP önderliğinin güçlendiği aynı zamanda; halkın içinde haktan ve emekten yana mücadele eden, CHP’nin ödünsüz, koşulsuz tek başına iktidarı için büyük bir özveri ile çalışan kadınlarımızın, gençlerimizin; cesaretin, dürüstlüğün ve fedakarlığın temsilcisi parti emekçilerimizin her alanda temsil edildiği bir parti yapısının ortaya çıkmasına hizmet eden bir kurultay olmalıdır.

Bu zor günlerde ülkesine ve cumhuriyete sahip çıkan, emeğini ve yüreğini ortaya koyan tüm CHP örgüt emekçilerine aydınlık yarınlara olan inancımla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Her türlü çürüme, yozlaşma, iç ve dış ihanete karşın, Cumhuriyet’in ilerici ve devrimci özüne sahip çıkacağız.

Örgütlü birliğimizin devrimci gücüyle ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız.

Cumhuriyet için, Halkımız için, CHP iktidarı için;

Yaşasın haklı, temiz ve inançlı mücadelemiz.

                                                                                Av. İlkay ORHAN