CHP siyasal ve moral açıdan son yılların en güçlü dönemini yaşamaktadır. Bir oy seçimi kazandıracak oydur…

Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidara çok yakın konumdadır. “Yaşanacak bir Türkiye” özleminin yarattığı gündeme odaklanan Türkiye, gelecek umuduyla doludur. Şimdi el birliğiyle bu umudu güçlü bir şekilde 7 Haziran’a taşımalıyız

CHP siyasal ve moral açıdan son yılların en güçlü dönemini yaşamaktadır.

Bu değerlendirme soyut ya da duygusal bir inançtan değil, tam da ön seçimle başlayan ve seçim bildirgesinde somutlaşan özgürlüklerden, demokrasiden, adaletten ve emekten yana tutarlı ve bilinçli bir tercihten kaynaklanmaktadır.

CHP’nin bugüne kadar oluşturduğu gerek politika ve proje bazında, gerekse kadro bazında ciddi bir birikimi bulunmaktadır. Bugün, ülkenin geleceğinden kaygılı, toplumun beklentileri konusunda açık, parti içerisinde atılması gereken öncelikli adımlar noktasında net, CHP’liler için bir sınav niteliğindedir.

Seçim bildirgesinde ortaya konulan hedefler ve iktidar yürüyüşü, parti üyeleri ve gönüllülerin kararlı, samimi ve özverili çabaları ile başarıya ulaşabilir. Yerelde mahalle ve sokakta yürüteceğimiz politik çalışmada, seçim bildirgesini çok iyi işlemeliyiz. . Bu noktada seçim bildirgesini temel hatlarıyla çok iyi kavramalı, sahiplenmeli ve seçmene anlatılabilmeliyiz. Halktan gelen soruları cevaplamalı, önerileri değerlendirilmeli, tereddütleri giderilmeliyiz.

Seçim çalışması içerisinde değerlendirilebilecek ve oluşturulacak ekibin uyumlu bir parçası olabilecek her üye ve gönüllüye büyük bir sabır ve özveriyle emek verelim. Çalışkan ve donanımlı bir CHP’li olmasına yardımcı olalım. Onlara nitelik yönünden, materyal ve moral yönünden destek verelim, yükü paylaşalım. Kimin ne olduğunu, taşıdığı potansiyeli ve yeteneklerini, lafla değil siyasal seçim çalışmasının gerçek pratik zemininde test etmeye çalışalım. Bu da CHP’yi yeni güçlerle beslemek, nitelikli üyelerle büyütmek sonucunu doğuracaktır. Saflarımızı yeni güçlerle beslemek, umut ve güveni kitleler nezdinde büyütecektir.

Bir oy seçimi kazandıracak oydur

Bugün bizim dikkatimizi dağıtacak, atalet duygusu yaratacak ve çalışmayı yavaşlatacak her türlü kısır tartışma ortamının dışında kalalım. Gerici tartışma tuzaklarına düşmemeye büyük bir özen gösterelim. Yüzümüz ileriye dönük, sorumluluk duygusuyla hareket edelim. Yolumuzu yürümeye bakalım. CHP’ye, partimize 1 oy daha fazla nasıl kazanırız buna odaklanalım. Her türlü sorunu aşmanın biricik ve en sağlıklı yolu budur.

Milyonlarca işçi, emekçi ve yoksulun gözü CHP’nin üzerinde. Türkiye’nin CHP’ye hiçbir dönem bugünkü kadar ihtiyacı olmamıştır. Bugün CHP dışında hiçbir siyasi parti, CHP’nin yerini dolduramaz. Birleştirici rolünü yerine getiremez, Türkiye’nin sorunlarını çözemez.

“Bir oy seçimi kazandıracak oydur” düşüncesiyle hareket edelim. Oy oranındaki her %1’lik artışın eşsiz anlamı ve önemi noktasında tam bir bilinç açıklığına sahip olalım.

İktidar yürüyüşünü 7 Haziran’da başarıya ulaştırmak için bugünleri çok iyi değerlendirelim.

Av. İlkay Orhan
CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı