Bugünün Türkiye’sinde AKP iktidarının yıkılması gerektiği hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak düzeyde bir gerçekliktir.

Çünkü, AKP iktidarının küçük bir azınlık dışında, toplumun bütün kesimlerine daha fazla baskı ve sömürüden başka bir şey verebilmesi mümkün değildir.

Dolar milyarderlerinde ki sürekli artışa, çalışma ve yaşam koşullarının milyonlarca emekçi için günden güne daha dayanılmaz hale gelmesi eşlik ediyor. Açlık, yoksulluk ve işsizlik geniş emekçi kesimlere yayılarak sürekli büyüyor. İşçilere düşük ücret ve daha ağır çalışma koşulları dayatılıyor. 12 saatlik iş günü fiili uygulama haline getiriliyor. Taşeron ve sözleşmeli personel yasayla iş güvencesi yok ediliyor. Sendikal örgütlenme zora dayalı bir şekilde engellenirken, son derece sınırlı olan sosyal haklar sistemli bir şekilde gasp ediliyor.

Türkiye tarihinin en yüksek iş kazaları ve işçi ölümleri AKP iktidarı döneminde yaşanıyor.

İşçiler emekçiler nezdinde ortaya çıkabilecek herhangi bir karşı duruşu engellemek için AKP iktidarı bir yandan baskı ve terörün dozunu arttırıyor, diğer yandan emekçilerin bilicini şeriat karanlığı ile körleştirmek için her türlü yol ve yönteme başvuruyor.

İşçilerin ve emekçilerin örgütlü bir güç sergileyemedikleri koşulda demokratik hak ve özgürlükler ortadan kaldırılıyor, devlet terörü tırmandırılıyor. Şovenizm azdırılarak halklara düşmanlık körükleniyor.

Bütün bunlara Türkiye’yi Ortadoğu halklarına karşı emperyalizmin saldırı ve savaş üssü haline getirme planı eşlik ediyor. AKP iktidarı emperyalizmin hizmetinde Ortadoğu halklarına karşı insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

2015 Genel Seçimlerine sayılı günler kala işçiler ve emekçiler tüm bu olup bitenlere seyirci kalamaz, kalmamalıdır. AKP iktidarına karşı tepkisini en üst düzeyde ortaya koymalıdır.

CHP 2015 Genel Seçim Bildirgesinde haklar ve özgürlüklerden yana tutumunu net bir şekilde belirlemiştir.

Emek cephesinin sorunlarına sahip çıkan, işsizliği yoksulluğu ortadan kaldırmayı amaçlayan tek parti CHP’dir.

Asgari ücretten vergiyi kaldırmayı, taşeron sistemini tarihe gömmeyi hedefleyen tek parti CHP’dir.

İş güvencesi ve iş güvenliğini sağlayabilecek olan tek parti CHP’dir.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırabilecek tek parti CHP’dir.

Tarım emekçilerine gerçek anlamda destek olabilecek tek parti CHP’dir.

İşçi ve emekçilerin üzerindeki baskı ve teröre son verecek olan parti CHP’dir.

Cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkacak, demokratik laik hukuk devletini yeniden inşa edebilecek tek parti CHP’dir.

Toplumu eşitlik ve kardeşlik temelinde birleştirebilecek tek parti CHP’dir.

Eşit, özgür, aydınlık bir gelecek kurabilecek tek parti CHP’dir.

İşçiler ve emekçiler yaşanacak bir Türkiye için CHP’ye destek vermelidir.

Geleceğine sahip çıkmalıdır.

Av. İlkay Orhan
CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı